Salarisadministrateur

Salarisadministrateur zorgen ervoor dat de werknemers nauwkeurig en op tijd betaald worden. Ze houden de loonadministratie bij, berekenen het loon van de werknemers, en stellen loonrapporten op. Bovendien kunnen ze verantwoordelijk zijn voor het inhouden van belastingen en andere inhoudingen op de loonstrookjes van de werknemers.

Salarisadministrateurs werken meestal in een kantooromgeving, en ze kunnen rapporteren aan een hr manager of een CFO of accountant. Zij die in kleine bedrijven werken kunnen verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de loonadministratie, terwijl zij die in grotere organisaties werken zich kunnen specialiseren in een of meer gebieden van de loonadministratie.

Met het toenemend gebruik van geautomatiseerde systemen gebruiken veel loonadministrateurs nu software om de loonadministratie te automatiseren. Ze moeten echter nog steeds een goed inzicht hebben in de wetten en voorschriften voor de loonlijst. De meeste Salarisadministrateurs hebben dan ook minstens enige HBO of universitaire studie gedaan.

Salarisadministrateur

Wat doet een Salarisadministrateur?

Een loonadministrateur is er verantwoordelijk voor dat alle werknemers van een bedrijf op tijd hun juiste loon ontvangen. Dit omvat de berekening van gewerkte uren, inhoudingen, en eventuele andere inhoudingen. Loonadministrateurs verwerken en geven ook betalingen, zoals bonussen en provisies. Bovendien houden ze registers bij van de verdiensten en inhoudingen van de werknemers, en van belastinggegevens. Loonadministrateurs werken meestal in een kantooromgeving en rapporteren vaak aan een personeelsmanager. Met de komst van online salarissoftware staan veel bedrijven nu toe dat salarisadministrateurs op afstand werken.

Wat is het salaris van een Salarisadministrateur?

Het salaris van een loonadministrateur hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van het bedrijf waarvoor ze werken, hun ervaring, en de omgeving waarin ze werken. In het algemeen verdienen loonadministrateurs iets meer dan € 50.000 per jaar, maar dit kan sterk variëren. Salarisadministrateurs in grotere bedrijven en met meer ervaring verdienen vaak het meeste.

Is Salarisadministrateur een goed beroep?

Het werk kan soms stressvol zijn, maar het geeft ook veel voldoening. Mensen helpen correct en op tijd betaald te krijgen is essentieel voor het behoud van een gelukkig en productief personeelsbestand. Als je een loopbaan zoekt die zowel uitdagend als lonend is, overweeg dan om salarisadministrateur te worden.

Vaardigheden en eisen voor Salarisadministrateur

Loonadministrateurs moeten sterke wiskundige vaardigheden hebben en met grote hoeveelheden gegevens kunnen werken. Bovendien moeten loonadministrateurs zeer georganiseerd en detail-georiënteerd zijn, want ze moeten ervoor zorgen dat alle werknemers nauwkeurig en op tijd betaald worden. Daarnaast moeten loonadministrateurs over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken, want ze hebben vaak contact met werknemers en leidinggevenden om eventuele problemen met de loonlijst op te lossen. Loonadministrateurs moeten ook discreet en tactvol met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan. Bovendien moeten ze goed onder druk kunnen werken om deadlines te halen.

Typische loopbaan van een Salarisadministrateur

Loonadministrateurs hebben meestal een achtergrond in boekhouden of financiën, en zijn vaak vertrouwd met boekhoud- en loonadministratie software. Met het toenemend gebruik van technologie op de werkplek moeten loonadministrateurs ook vertrouwd zijn met het werken met computers en verschillende soorten software. Met andere ervaringen kan een loonadministrateur opklimmen naar een leidinggevende functie of een coördinator personeelszaken, accountant en CFO.

Wat is het verschil tussen een Boekhouder en een Salarisadministrateur?

Een administrateur is verantwoordelijk voor allerlei taken, variërend van het plannen van afspraken tot het afhandelen van vragen van klanten. Een loonadministrateur, daarentegen, is verantwoordelijk voor het beheer van de personeelsadministratie en zorgt ervoor dat de werknemers op tijd betaald worden. Loonadministrateurs moeten een goed inzicht hebben in het arbeidsrecht en in de loonprocedures. Bovendien moeten ze in staat zijn effectief te communiceren met zowel werknemers als werkgevers. Loonadministrateurs werken meestal in personeels- of boekhoudafdelingen. Ze kunnen ook voor loonverwerkingsbedrijven werken.

Wil jij graag werken als Loonadministrateur, bekijk dan onze vacatures!