Accountant

Een accountant is een beroepsbeoefenaar die bedrijven en particulieren helpt hun financiën bij te houden. Ze werken met cijfers en financiële documenten om hun cliënten te helpen weloverwogen beslissingen over hun geld te nemen.

Binnen een bedrijf of organisatie kan een accountant verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van financiële gegevens, het opstellen van financiële rapporten, en het geven van advies over financiële zaken. Ze kunnen ook met cliënten samenwerken om hen te helpen hun belastingen in te dienen of hun pensioen te plannen.

Particulieren kunnen ook een accountant inhuren om hun persoonlijke financiën te beheren. Dit kan inhouden dat ze belastingaangiften opstellen, bankrekeningen en beleggingen controleren, en gespecialiseerd advies geven.

Accountant

Wat doet een Accountant?

De taken van een Accountant kunnen variëren naar gelang de grootte van het bedrijf waarvoor ze werken, maar over het algemeen zijn ze verantwoordelijk voor

 • Opstellen van financiële overzichten: Dit omvat Balansen, Inkomstenrekeningen, en Kasstroomoverzichten.
 • Het bijhouden van de financiële administratie: Dit omvat het bijhouden van inkomsten, uitgaven, en activa.
 • Adviseren over financiële zaken: Dit kan het geven van advies over belastingplanning, beleggingsstrategieën, en pensioenplanning omvatten.
 • Belastingen indienen: Accountants helpen hun cliënten bij het indienen van hun belastingen door belastingaangiften op te stellen en ervoor te zorgen dat die aan de belastingwetten voldoen.
 • Bankrekeningen en beleggingen bewaken: Dit omvat het bijhouden van inkomend en uitgaand geld, en het volgen van de beleggingsprestaties.
 • Verstrek financiële rapporten: Accountants stellen financiële informatie samen in rapporten die hun cliënten kunnen gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Ze moeten ingewikkelde wiskundige berekeningen kunnen uitvoeren, een sterk oog voor detail hebben, en doeltreffend met cliënten kunnen communiceren.

Specialisaties van Accountants

Accountants kunnen zich specialiseren op bepaalde gebieden, zoals belastingen, accountantscontrole, of management accounting.

 • Belastingspecialisten: Belastingspecialisten bereiden belastingaangiften voor en adviseren cliënten over belastingplanning. Ze kunnen werken voor de overheid, accountantskantoren, of bedrijven.
 • Controllers: Controllers controleren financiële gegevens om er zeker van te zijn dat ze nauwkeurig zijn en voldoen aan wet- en regelgeving. Ze kunnen werken voor de overheid, accountantskantoren, of bedrijven.
 • Management accountant: Management accountants geven advies over financiële planning en strategie. Ze kunnen werken voor bedrijven, liefdadigheidsinstellingen of organisaties zonder winstoogmerk.
 • Forensisch accountants: Forensisch accountants onderzoeken financiële misdrijven, zoals verduistering en witwassen. Ze kunnen werken voor de overheid, wetshandhavingsinstanties, of accountantskantoren.

Wat is het salaris van een Accountant?

Het salaris van Accountants varieert naar gelang hun ervaring en specialiteit. De meeste Accountants verdienen een behoorlijk inkomen, en de vooruitzichten voor dit beroep zijn goed. Accountants zijn veel gevraagd vanwege hun vaardigheden in financieel beheer en analyse.

In Nederland kun je een salaris verwachten tussen € 2.500 en € 5.000 per maand, afhankelijk van je ervaring, de werklast van de baan, en het bedrijf waarvoor je werkt. Het gemiddelde salaris voor een Accountant ligt rond de €3.500

Is Accountant een goed beroep?

Over het algemeen is accounting een stabiel en lucratief beroep dat veel mogelijkheden voor loopbaangroei biedt. Het is een goede keuze voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken met cijfers en financiële informatie. De toekomst van het vak van Accountant lijkt goed, met veel arbeidsmogelijkheden en hoge salarissen.

Technologie verandert de rol van accountants, het is belangrijker dan ooit geworden dat accountants zich kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën, werkstromen en automatisering, die op hun beurt hun werk gemakkelijker maken.

Er zijn echter ook een paar keerzijden aan het beroep. Het werk kan soms repetitief en saai zijn, en in drukke periodes kan het stressvol zijn. Accountants hebben ook te maken met cliënten die ongelukkig kunnen zijn met hun financiële situatie.

Vaardigheden en vereisten voor Accountants

Om een succesvol Accountant te zijn, moet je over sterke rekenvaardigheden beschikken. Bovendien moet je effectief kunnen communiceren met cliënten, collega’s en het management. Je moet ook op de hoogte kunnen blijven van de nieuwste boekhoudsoftware en trends in de sector. Tenslotte moet je zelfstandig kunnen werken en je tijd efficiënt kunnen beheren.

Een Accountant moet gegevens effectief kunnen beheren en organiseren. Ze moeten over sterke wiskundige vaardigheden beschikken om ingewikkelde berekeningen te kunnen uitvoeren. Aandacht voor details is ook belangrijk, want Accountant zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en verifiëren van financiële informatie. Communicatieve vaardigheden zijn nodig om met cliënten en collega’s samen te werken. Tenslotte moeten accountants zelfstandig kunnen werken en op de hoogte kunnen blijven van veranderingen in de financiële regelgeving.

Zachte vaardigheden die accountants nodig hebben zijn onder meer:

 • Sterke rekenvaardigheden
 • Het vermogen om gegevens te beheren en te organiseren
 • Let op details
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Het vermogen om zelfstandig te werken
 • Op de hoogte van veranderingen in de financiële regelgeving

Persoonlijkheidskenmerken die nuttig zijn voor accountants zijn onder andere:

 • Analytisch
 • Onderzoekend
 • Logisch
 • Methodisch
 • Objectief
 • Georganiseerd
 • Persistent
 • Precisie

Typische loopbaan van een Accountant

Zoals bij elke loopbaan kun je hoger, lager of zijwaarts gaan. Het belangrijkste is dat je een plan hebt en flexibel bent. De typische loopbaan van een Accountant verloopt als volgt:

 1. Bachelordiploma in boekhouden of een verwant vakgebied: Voor de meeste banen als Accountant op instapniveau is minstens een bachelordiploma in accounting of een verwant vakgebied vereist.
 2. Beginners in boekhoudkantoren: Na het behalen van een bachelordiploma beginnen veel accountants hun loopbaan als beginnend personeel in accountantskantoren. In deze rol kunnen ze verantwoordelijk zijn voor taken als het opstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften.
 3. Opklimmen naar functies met meer verantwoordelijkheid: Naarmate accountants meer ervaring krijgen, kunnen ze overgaan naar functies met meer verantwoordelijkheid, zoals senior Accountant. In deze functies kunnen ze verantwoordelijk zijn voor het leiding geven aan junior personeel en het overzien van het werk van het bedrijf.
 4. Wordt partner, head of accounting, fiscaal manager of CFO in een accountantskantoor: De hoogste functie in een accountantskantoor is partner. Andere hogere functies zijn hoofd boekhouding, fiscaal manager en CFO. Deze functies vereisen meestal vele jaren ervaring en houden vaak in dat je leiding geeft aan junior personeel en toezicht houdt op het werk van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen een Accountant en een Boekhouder?

Er is enige overlapping tussen boekhouders en accountants, maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee beroepen. Boekhouders houden zich meestal bezig met het registreren van financiële transacties, terwijl accountants verantwoordelijk zijn voor het analyseren en interpreteren van financiële gegevens. Accountant geven ook advies en aanbevelingen aan cliënten op basis van hun bevindingen.

Een goede accountant weet meestal hoe hij het werk van een boekhouder moet doen, maar een boekhouder heeft niet noodzakelijk de vaardigheden en kennis van een accountant. Een goede manier om accountant te worden is door eerst als boekhouder te werken en dan door te studeren om accountant te worden.

Wil jij graag werken als Accountant, bekijk dan onze vacatures!