Financial Controller

Een financieel controleur is een leidinggevende op hoog niveau die verantwoordelijk is voor het algemene financiële beheer en de verslaglegging van een organisatie. De financieel controleur rapporteert gewoonlijk aan de chief financial officer (CFO) en is er verantwoordelijk voor dat de financiële zaken van een organisatie op orde zijn. Dit omvat het toezicht op de opstelling van financiële staten, het ontwikkelen en uitvoeren van financieel beleid en procedures, en het coördineren van de functies van de boekhoudkundige afdeling.

De financieel controleur werkt ook nauw samen met andere afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat alle financiële transacties naar behoren worden geregistreerd en gerapporteerd. In grotere organisaties kan de financieel controleur ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van investeringsactiviteiten, risicobeheer, en kasbeheerfuncties.

Financial Controller

Wat doet een Financial Controller?

Een Financial Controller is verantwoordelijk voor het financiële welzijn van een bedrijf. Dit omvat het beheer van budgetten, het opstellen van jaarrekeningen, en het toezien op de naleving van financiële voorschriften. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het geven van advies over financiële zaken, zoals investeringen en leningen. Sommige controllers specialiseren zich in specifieke gebieden, zoals belastingen of audit. Anderen werken in de algemene bedrijfskunde of het management. De rol van de Financial Controller is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, omdat bedrijven complexer en meer geglobaliseerd zijn geworden. Als gevolg daarvan hebben controllers nu meer aandacht voor strategische planning en risicobeheer.

Wat is het salaris van een Financial Controller?

Het salaris van een Financial Controller varieert naargelang de grootte en het soort organisatie waarvoor ze werken. Controllers die in kleine organisaties werken kunnen een jaarsalaris verdienen van € 35.000 tot € 70.000. Naast hun basissalaris kunnen controllers ook bonussen en andere vormen van beloning krijgen, zoals aandelenopties.

Is Financial Controller een goed beroep?

Een Financial Controller heeft de taak ervoor te zorgen dat de financiële zaken van een organisatie op orde zijn. In veel opzichten is het een veeleisend en uitdagend beroep. Maar Financial Controller zijn kan ook veel voldoening geven. Het is een positie van verantwoordelijkheid en gezag, en het biedt een uitstekende gelegenheid om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Bovendien krijgen controleurs vaak de kans om te reizen en in verschillende delen van de wereld te werken. Om al deze redenen kan financieel controleur zijn een goede beroepskeuze zijn.

Vaardigheden en eisen voor Financial Controller

Een Financial Controller is verantwoordelijk voor het financieel beheer van een bedrijf, met inbegrip van financiële planning, risicobeheer en begrotingscontrole. Financial Controllers moeten een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen hebben en onder druk kunnen werken. Ze moeten ook een goed inzicht hebben in boekhoudkundige principes en financiële voorschriften. Bovendien moeten Financial Controllers uitstekend kunnen communiceren en in staat zijn om complexe informatie op een duidelijke en beknopte manier te presenteren. Sterke computervaardigheden zijn ook essentieel, want financieel controleurs gebruiken vaak softwareprogramma’s om financiële gegevens te beheren.

Enkele van de belangrijkste zachte vaardigheden voor financiële controleurs zijn:

Sterke communicatieve vaardigheden: Financiële controleurs moeten financiële begrippen duidelijk kunnen uitleggen aan niet-financieel personeel. Ze moeten ook relaties kunnen opbouwen met andere afdelingen om de informatie te krijgen die ze nodig hebben.

Analytische vaardigheden: Financiële controleurs moeten gegevens kunnen analyseren en trends signaleren. Dit helpt hen weloverwogen beslissingen te nemen over waar middelen aan toe te wijzen.

Probleemoplossend vermogen: Financial Controllers krijgen vaak te maken met complexe problemen. Ze moeten in staat zijn creatieve oplossingen te vinden die aan de behoeften van de organisatie voldoen.

Leiderschapskwaliteiten: Financiële controleurs moeten anderen kunnen motiveren en inspireren. Ze moeten ook in staat zijn duidelijke leiding te geven en het personeel te steunen in tijden van verandering.

Typische loopbaan van een Financial Controller

Een typisch carrièrepad voor een Financial Controller begint met enkele jaren ervaring in boekhouden of financiën. Daarna gaan ze over naar een managementfunctie, waarin ze toezicht houden op een team accountants. Van daaruit kunnen ze een functie als Financial Controller bij een grote onderneming krijgen. Financial Controllers hebben meestal een bachelordiploma in boekhouden of financiën. Sommigen hebben ook een MBA of andere gevorderde graden.

Wat is het verschil tussen een Financial Controller en een boekhouder?

Een Financial Controller is verantwoordelijk voor de financiële planning en uitvoering van een organisatie, terwijl een boekhouder verantwoordelijk is voor het registreren, rubriceren en samenvatten van financiële transacties. Een Controller zorgt ervoor dat de financiële praktijken van een organisatie afgestemd zijn op haar strategische doelen, en houdt ook toezicht op het opstellen van financiële rapporten. Een boekhouder kan ook financiële rapporten opstellen, maar zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het verzamelen en analyseren van financiële gegevens. Kortom, een Financial Controller is verantwoordelijk voor de financiële planning van een organisatie in grote lijnen, terwijl een boekhouder verantwoordelijk is voor de dagelijkse financiële administratie.

Wil jij graag werken als Financial Controller, bekijk dan onze vacatures!